Hvilket parti ville du støtte, hvis du var en interesseorganisation?

Test dig selv for at finde ud af, hvilket parti du ville støtte, hvis du var en interesseorganisation. Du tager stilling til ni organisationers holdninger, og testen fortæller dig, hvilket parti, du bør give dine penge til.

Dansk Metal:
 • Der skal være bedre løn og arbejdsforhold for faglærte.
 • Femern-forbindelsen er en god idé for hele Danmark.
Uenig
Enig
Hverken eller
Tobaksindustrien:
 • Afgifter på cigaretter skal sættes ned.
 • Der er for strenge begrænsninger for markedsføring af cigaretter og tobak.
Uenig
Enig
Hverken eller
Finanssektorens Forening:
 • Den finansielle sektor skal reguleres lempeligere.
 • Bankpakkerne har været nødvendige og fornuftige.
Uenig
Enig
Hverken eller
Dansk Arbejdsgiverforening:
 • Dagpengereformen har virket.
 • Virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft skal være større.
 • Overførselsindkomsterne skal sættes ned for at få flere i arbejde.
Uenig
Enig
Hverken eller
HK:
 • Det skal gøres lettere at genoptjene dagpengeretten.
 • Der skal ikke lovgives om mindsteløn, det skal aftales af arbejdsmarkedets parter.
Uenig
Enig
Hverken eller
Dansk Industri:
 • Arbejdsudbuddet skal øges, selskabsskatten skal ned.
 • Kommunerne skal have pligt til at lade borgeren at vælge privat hjemmesygeplejer.
Uenig
Enig
Hverken eller
Saxo Bank:
 • Den offentlige sektor skal være mindre.
 • Skatterne skal sættes ned.
 • Banksektoren skal reguleres lempeligere.
Uenig
Enig
Hverken eller
Landbrug og Fødevarer:
 • Der bør ikke stilles højere miljøkrav i Danmark end i resten af EU.
 • Man skal udnytte teknologiens muligheder også i forhold til GMO.
Uenig
Enig
Hverken eller
Dansk El-forbund:
 • Der skal sikres gode løn og arbejdsforhold.
 • Der skal tilbydes videre- og efteruddannelse af ufaglærte og faglærte.
Uenig
Enig
Hverken eller
 

?

Enhedslisten
SF
Socialdemokraterne
Radikale
Konservative
Venstre
Liberal Alliance
Dansk Folkeparti
 
 
Testen er udviklet af Open Knowledge Danmark på baggrund af oplysninger om udvalgte organisationers økonomiske støtte til partierne givet i perioden fra 2011-2013. Organisationers holdninger er knyttet til de partier, organisationerne har ydet støtte til. Har en organisation ydet bidrag til samme parti over flere omgange er dette vægtet marginalt højere end ved enkelt bidrag. Koden er frigivet som open source og kan findes på Github. Dine valg registreres ikke og bliver dermed heller ikke anvendt andre sammenhænge.
Vi har samlet en grov oversigt over partistøtte givet til partiorganisationerne. En tilsvarende oversigt kan findes hos Transparency International DK. Berlingske's Politiko har forsøgt at kortlægge partistøtte givet til enkelte kandidater.